ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

سیستم های انژکتوری و انواع آن

 سیستم های انژکتوری یکی از مهمترین قسمت های مهم در مورتور های دیزلی بوده و انواع سیستم های انژکتوری که پمپ انژکتور هم در آن نقش مهمی دارد به شرح زیر می باشد:

الف)سیستم های انژکتوری چند نقطه ای:

 آموزش تعمیر پمپ انژکتور می بایست توسط کارشناسان با تجربه به تکنسین های فنی آموزش داده شود تا تمامی نکات ریز و حساس انتقال گردد.

آموزش تعمیر پمپ انژکتور

 در این سیستم ها از هر انژکتوری به طور جداگانه برای پاشش سوخت مستقیما از سوپاپ ورودی به داخل سیلندر مجزا استفاده می شود. به عنوان مثال سیستم های(Ke-Jetronic)یا(L-ietronic)رانام برد.

ب)سیستم های انژکتوری مکانیکی:

سیستم (K-Jetronic)یک سیستم انژکتوری مکانیکی با کاربردی وسیع می باشد. این سیستم سوخت را بطور مداوم و پیوسته پاشش می کند.

ج)سیستم های انژکتوری مکانیکی_الکترونیکی:

سیستم (jetrronic KE)نوع جدیدتری از سیستم (Jetrronic KE)وبا قابلیتهای بیشتری می باشد. این سیستم محدوده بیشتری از اطلاعات کارکرد موتور جهت سیستم کنترل حلقه باز الکترونیکی فراهم کرده و در نتیجه وظیفه تامین دقیق سوخت را در شرایط مختلف کارکرد موتوربعهده خواهد داشت.

د)سیستم های انژکتوری الکترونیکی:

سیستم های انژکتوری الکترونیکی از انژکتورهای الکترومغناطیسی جهت پاشش سوخت بطور متناوب استفاده می کنند.

به عنوان مثال از این نوع سیستمها  می توان سیستمهای(jetronic-L-jetronic)و(motronnic system)رانام برد.

ه)سیستم های انژکتوری تک نقطه ای:

سیستمهای انژکتوری تک نقطه ای از یک واحد انژکتوری کنترل  الکترونیکی و نیز یک انژکتور الکترو_مغناطیسی که مستقیما در بالای دریچه کار قرار دارد استفاده می کنند. این انژکتور سوخت را بصورت متناوب به داخل مانیفولد ورودی پاشش می کند.

به عنوان مثال از این نوع سیستم می توان سیستم(mono-jetrnic)رانام برد.

مزایای سیستم های انژکتوری سوخت رسانی

کاهش مصرف سوخت

این سیستم تمامی اطلاعات ضروری کارکرد موتور نظیر سرعت موتور،بار موتور،درجه حرارت،میزان گشودگی دریچه گاز را جهت تطابق دقیق شرایط کارکرد دینامیکی یا ساکن مشخص کرده و بدینوسیله مقدار دقیق سوخت مورد نیاز موتوررا تحت شرایط مشخص شده تامین می کند.

افزایش بازده موتور 

سیستمهای ()آزادی عمل بیشتری را جهت پر شدن کامل سیلندر (بازده حجم)و با گشتاور بالاتر فراهم می کنند. این عمل باعث افزایش توان خروجی و نیز بهبود نمودار گشتاور خواهد شد. هم چنین سیستم () قابلیت تطابق با سیستمهای اندازه گیری جداگانه سوخت و هوا را نیز دارا می باشد.

قابلیت شتابگری سریع 

تمامی سیستمهای انژکتوری خود را با تغییرات بار موتور در هر شرایط کارکرد بدون هیچ وقفه ای مطابقت می دهند. این قابلیتدر هر دو سیستم انزکتوری تک نقطه ای و نیز سیستم انژکتوری چند نقطه ای وجود دارد. سیستمهای انژکتور چند نقطه ای سوخت را مستقیما به طرف سوپاپ ورودی پاشش می کنند.در این نوع سیستم مشکلات مربوط به تعلیظ سوخت در داخل سیلندر وجود ندارد..

در سیستمهای انژکتوری تک نقطه ای بایستی مشکل وجود لایه ها تعلیظ شده سوخت در سیلندر را بطریقی رفع کرد.این مشکل با ایجاد سیستم طراحی جدید که سوخت را مخلوط کرده و اندازه می گیرد رفع خواهد شد.

قابلیت استارت بهتر در هوای سرد

مقدار دقیق سوخت با درجه حرارت موتور و سرعت استارت مشخص گردیده و امکان استارت سریع و پایداری سیستم موتور در دور آرام را فراهم می کند. در فاز گرم شدن موتور سیستم دقیقا از مقدار مشخصی سوخت جهت راه اندازی سیستم و در پاسخگویی به نیاز دریچه گاز در تامین کمترین مصرف سوخت استفاده می کنند.

تعمیر پمپ انژکتور-انژکتور چند نقطه ای

آلودگی خروجی کمتر

در این سیستم مخلوط سوخت_هوا تاثیر مستقیمی بر عمل تجمع گاز های خروجی از گزوز خواهد داشت. در صورت کارکرد موتور با کمترین سطح آلودگی خروجی سیستم تشکیل مخوط سوخت_هوا بایستی نسبت این مخلوط را در حد ثابتی نگه دارد.دقت کارکرد سیستمها امکان ثابت نگه داشتن شکل مخلوط سوخت _هوا را فراهم آورده است.

سیستمهای آرایشی مخلوط سوخت و هوا 

وظیفه سیستم های کاربراتوری یا انژکتوری تامین مخلوط سخت و هوا جهت شرایط کارکرد آنی موتور می باشد.در سالهای اخیر سیستمهای انژکتوری جدیدی را ابداع نمودند که مزایائی از قبیل صرفه اقتصادی بازده بیشتر موتور،رانندگی بهتر و نیز آلودگی کمتر را در بر داشته.سیستمهای انژکتوری با تعیین دقیق مقدار هوای ورودی وظیفه تامین مقدار مشخصی از سوخت را مطابق با شرایط بار موتور به عهده داشته و نیز کمترین آلودگی خروجی را نیز در بردارد.در

این سیستم به جهت ثابت نگه داشتن آلودگی خروجی در حد مینیموم ترکیب و ساختار مخلوط سوخت_هوا به صورت کاملا دقیق کنترل می شود.

 

لینک های مرتبط:

1- آموزش تعمیر پمپ انژکتور

2-تعمیر پمپ انژکتور

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید