آموزش پمپ انژکتور تعمیرو نگهداری

آموزش پمپ انژکتور هم بصورت حضوری و هم غیرحضوری درخصوص تعمیر پمپ انژکتور های آسیابی ، پمپ انژکتور های ردیفی و پمپ انژکتور های کامان ریل زیر نظر تیم  فنی آموزشی  مر کز  تعمیرات ما درتکنیک بوش دیزل و  در محیطی  کاملا پویاو مثبت انجام میگردد. 

آموزش تعمیر پمپ آنزکتور

آموزش پمپ های انژکتوری در مجموعه تکنیک دیزل بوش

 تماس با ما

از دیگر آموزش های این دوره ها:

1- آموزش تعمیر پمپ انژکتور موتور  کامینز

2-آموزش تعمیر پمپ انژکتور کاترپیلار

3- تعمیر پمپ انژکتور JMC

4-تعمیر پمپ انژکتور میستوشو بیشی فوسو 

فیلم آموزش انژکتورهای سنولوئیدی برقی (کامان ریل)