ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

پمپ انژکتور آسیابی چیست؟

پمپ انژکتور آسیابی یکی از انواع پمپ انژکتورها می باشد که به معرفی آن می پردازیم

پمپ انژکتور در حالت کلی بر دو نوع میباشد یک نوع پمپ انژکتور ردیفی و دیگری پمپ انژکتور آسیابی پمپ انژکتور در مدار  فشار قوی قرار گرفته و سوخت را با فشار به انژکتورها ارسال می نماید در این بحث به بررسی پمپ انژکتور  آسیابی می پردازیم.پمپ انژکتور آسیابی که روتور آن فقط حرکت دورانی دارد پمپ انژکتور آسیابی طرح بسیار جالبی از انواع پمپ های سوخت رسانی موتور دیزل بوده است

ساختمان پمپ کاملا کوچک و مختصر بوده و بجای واحد های متعدد تولید کننده فشار فقط یک واحد پمپ کننده مشترک وجود دارد که برای تمام سیلندر ها سوخت تحت فشار ارسال می دارد.

بنابراین مقدار تحویل سوخت و زمان شروع تحویل در همه سیلندرها یکسان نبوده و نیاز به تنظیم جداگانه ندارد طرح پمپ طوری است که ساختمان یک پمپ پمپ شش سیلندر تقریبا برابر با یک پمپ چهار سیلندر است.طرز کارپمپ انژکتور آسیابی اساس کار پمپ انژکتور آسیابی با توجه بمدار هیدرولیکی بشرح ذیل است سوخت توسط پمپ اولیه از باک تا فیلتر و از آنجا به پمپ تیغه ای هدایت می شود سپس با فشار زیادتر به دو مدار موازی تقسیم می گردد.

الف)سوپاپ تنظیم فشار

ب)سوپاپ اندازه گیر مقدار سوخت

طرزکار سوپاپ تنظیم  فشار در پمپ انژکتور آسیابی وظیفه این سوپاپ تنظیم کردن فشار مورد احتیاج در مدار هیدرولیکی است سوپاپ دارای یک پیستون و یک فنر است که فنر تمایل دارد پیستون را بطرف پایین فششار داده و مدار خروجی سوپاپ را مسدود نماید.

 وقتی دور موتور افزایش پیدا کند دور محور پمپ هم زیاد شده و فشار پمپ بالا می رود در نتیجه پیستون سوپاپ در جهت خلاف نیروی فنر بطرف بالا حرکت می کند مجرای خروجی سوپاپ باز می ش و سوخت تحت فشار به باک باز گشته و فشار مدار تا حد فشار فنر کنترل می گردد بوسیله این سوپاپ حبابهایی که به علت افزایش درجه حرارت در مدار بوجود آمده است خارج می شود.

طرز کار سوپاپ اندازه گیر مقدار سوخت سوپاپ اندازه گیر در پمپ های آسیابی بدو صورت چرخشی و رفت و برگشتی عمل می کند. در هنگام تعمیر پمپ انژکتور می بایست به این نکته توجه کرد که مدار سوپاپ اندازه گیر به اهرم گاز متصل بوده و حرکت رفت و برگشتی می کند با این حرکت معابر خروجی متفاوتی را در مدار ایجاد می کند.

در نتیجه مقدار سوخت مصرفی را بر حسب بار موتور تنظیم می نماید سوخت ارسالی بوسیله پمپ تیغه ای به پیستون سوپاپ اندازه گیر تاثیر نموده و تمایل دارد مدار خروجی آن را ببندد با حرکت پدال گاز پیستون سوپاپ بطرف راست حرکت کرده و مقدار سوخت مورد نیاز اندازه گیری می شود

 پمپ انژکتور و چگونگی تولید فشار

تزریق به هر مقدار که سوخت از سوپاپ اندازه گیر عبور کند وارد سیلندر شده و از مجرای هماهنگ شده سیلندر وارد کانال پیستون که در اینجا روتور نامیده می شود می گردد سوخت با فشار پمپ تیغه ای وارد کانال روتور شده و به فضای بین دو پلانجر هدایت گردیده و پلانجر ها را از یکدیگر دور می کند

 در پمپ انژکتورلحظه ای بعد با چرخش روتور غلطکها آن به رینگ بادامک دار رسیده و پلانجرها بطرف داخل حرکت می کنند در نتیجه سوخت بین دو پلانجر تحت فشار قرار می گیرد در همین موقع یکی از خروجی های سیلندر با تنها مجرای تحویل روتور هماهنگ شده و سوخت تحت فشار به انژکتر ارسال و سپس به موتور تزریق می گردد.

ساختمان روتور و متعلقات آن در پمپ انژکتور آسیابی روتور در داخل یک حلقه بادامک دار ثابت گردش می کند و همراه خود دو عدد غلطک و دو عدد کفشک و دو پلانجر را حرکت می دهد وقتی که غلطکها به برجستگی بادامک ها برسند پلانجر ها بطرف داخل حرکت کرده و سوخت بین آنها تحت فشار قرار می گیرد و کورس فشار آغاز می گردد.

در همین لحظه یکی از مجراهای خروجی سیلندر که به یکی انژکتور موتور متصل است در مقابل تنها سوراخ تحویل روتور قرار گرفته و سوخت تحت فشار به موتور ارسال می شود روی روتور بتعداد سیلندرهای موتور سوراخ ورودی و فقط یک سوراخ خروجی وجود دارد روی سیلندر یک سوراخ ورودی که به سوپاپ اندازه گیر وصل می شود .

به تعداد سیلندر های موتور سوراخ خروجی ایجاد شده که به انژکتورها وصل می شود باید توجه داشت  از دستگاه تست با کیفیت در تعمیرو نگهداری استفاده گردد.

روتور سیلندر طوری نصب می شود که تنها سوراخ تحویل آن در امتداد سوراخهای سیلندر قرار گیرد بطوری که در یکدور گردش یک مرتبه از هر انژکتور سوخت تزریق گردد و نیز تنها سوراخ سیلندر که از سوپاپ اندازه گیر به آن وصل است در مقابل سوراخهای متعدد روتور قرار گیرد و سوخت به پلانجر ها فرستاده می شود.

تنظیم حداکثر سوخت تحویل شده در پمپ انژکتور آسیابی برای تنظسم مقدار سوخت ارسال شده میتوان کورس پلانجرهارا تغییر داد به این منظور روی روتور صفحه شکافداری وجود دارد که دارای دو سکاف خارج از مرکز می باشد هرگاه این صفحه در جهت عقربه های ساعت چرخش کند اجازه حرکت بیشتر به کفشکهای داده شده و کورس مفید پلانجر افزایش یافته و مقدار تحویل سوخت نیز بیشتر می گردد.

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید