ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

عملگراهای سنولوئیدی(انژکتورها)

 عملگراهای سنولوئیدی

عملگراهای سنولوئیدی نقش مهمی در پمپ انژکتور ، تعمیر پمپ انژکتورو راندمان بالای پمپ انژکتور دارد.

  عملگراهای سنولوئیدی عبارت است از سیم پیچی که دور هسته آهنی پیچیده شده و در آموزش تعمیر پمپ انژکتور دانستن این موارد لازم و ضروری می باشد:

که با عبور جریان برق،در اطراف آن میدان آهن ربایی ایجاد می گردد. بنابراین هسته آهنی به یک سمت کشیده می شود.

در انژکتورهای سنولوئیدی نیز با رسیدن سیگنال  هایولتاژی از ECUبه سیم پیچی(2)آرمیچر(3)داخل انژکتور،آهن ربا شده و به سمت بالا حرکت می کند.با این حرکت فنر جمع شده و ساقه سوزن انژکتور (11)به سمت بالا کشیده  می شود.در نتیجه سوراخ انژکتور(7)باز شده و سوخت تزریق می گردد(شکل25-6) 

زمان باز شدن سوراخ های انژکتور و مدت زمان باز ماندن آنها (پهنای پالس)بستگی به ولتاژوشدت جریان برق رسیده از ECUدارد.پهنای پالس انژکتوربا استفاده از دستگاه های مولتی متر دیجیتالی یا اسیلواسکپ مشخص می شود(شکل27-5)  

 شکل25-5انژکتورهای سنولوئیدی با کنترل الکترونیکی 

1-مجرای برگشت سوخت 2-سیم پیچی سنولوئید 3- آرمیچر سنولوئید 4-سوپاپ ساچمه ای 5- محفظه کنترل سوپاپ 6-نشیمن مخروطی سوزن 7-سوراخ تزریق 8-محدود کننده خروجی سوخت 9-محل ورود سوخت 10-محدود کننده ورودی سوخت 11-ساقه سوزن 

در شکل 27-5موج مربعی،پهنای پالس انژکتور را نشان می دهد.به این معنی که سیگنال های ولتاژی عملگر که از ECUصادر می شودبطور قائم نشان داده شده و پهنای پالس افقی می باشد.زیرا مبنای کار،خط افقی (صفر )بوده و بالای آن مقدار ولتاژسیگنال وخط افقی بیان گر مدت باز بودن سوراخ های سوزن انژکتور است.در ضمن نقاط تزریق و قطع سوخت مشخص شده و پهنای پالس به اندازه های 30%و50%و75%نشان داده شده است.این تغییرات پهنای پالس بستگی به تغییرات وضعیت دریچه گاز دارد.در حالت فشار دادن پدال گاز سوخت بیشتری تزریق می گردد.لذا ECUپهنای پالس را افزایش می دهد. 

شکل 27-5نشان دهنده زمان تزریق و قطع سوخت و پهنای پالس است. 

گرمکن موتور(شمع) 

کلیه سیلندرهای موتور مجهز به شمع گرمکن بوده و باعث زود روشن شدن موتور در هوای سرد حتی پایین تر از صفر درجه می گردد.البته موتورهای دیزل با تزریق غیرمستقیم برای روشن شدن در هوای سرد همیشه نیاز به گرمکن دارند.در صورتی که موتورهای دیزل با تزریق مستقیم فقط زمانی که دمای محیط کار موتور پایین تر از صفر درجه باشد از گرمکن استفاده می کنند.(شکل 28-5) 

شکل 28-5ساختمان شمع گرمکن موتور دیزل 

1-محل اتصال 2-واشر عایق 3-بدنه شمع گرمکن 4- پوسته شمع گرمکن 5-فیلمان کنترل 6- پودر اکسید منیزیم 7-فیلمان گرم کننده 8- المان آب بندی 9-واشر دوتایی 10-بوش دنده دار 

داخل گرمکن فیلمانی از دو مقاومت الکتریکی که به طور سری بسته شده اند تشکیل شده است.فیلمان گرم کننده (7)در سر گرمکن قرار گرفته و فیلمان کنترل (5)دارای ضریب حرارتی مثبت PTCمی باشد.در گرمکن های جدید بعد از روشن شدن موتور ،شمع گرمکن تا 3دقیقه به کار خود ادامه می دهد.لذا این کار باعث زود گرم شدن موتور و کاهش صدا و آلودگی هوای محیط خواهد شد. 

واحد کنترل گرمکن موتور 

این واحد مدت کار کردن شمع گرمکن را با توجه به سیگنال های رسیده ازECUیا سنسور دما کنترل می نماید.واحد کنترل شمع گرمکن های جدید ،عمل عیب یابی هر یک از گرمکن ها را نیز انجام داده و گرمکن معیوب را مشخص می کند(29-5). هنگام باز کردن سوییچ(3)،شمع گرمکن و چراغ(5)روشن می شود.خاموش شدن چراغ نشان دهنده گرم شدن شمع ها و آمادگی موتور برای استارت زدن وروشن کردن موتور است.هنگام استارت زدن،ابتدا قطرات گازوئیل تزریق شده سپس تبخیر گشته و در مجاورات با هوای داغ منفجر می گردد. ارتباط گرم کن ها با واحد کنترل ،شرایط کار موتور در وضعیت مناسب قرار داده و این کار سبب کم شدن آلودگی محیط و کاهش صدای موتور خواهد شد. 

 شکل 29-5واحد کنترل شمع های گرمکن موتور دیزل با تزریق مستقیم 

1-شمع گرمکن 2-واحد کنترل 3-سوییچ استارت و گرمکن 4-سیم باتری 5-چراغ گرمکن 6-سیم واحد گرمکن 7-سیم عیب یاب  

کنترل سوپاپEGR 

موتورهای دیزل خودروها که مجهز به سوپاپ باز خورانی گازهای خروجی اگزوز هستند قسمتی از گازهای خروجی را (به میزان 40%)به مانفیلد ورودی هوا رسانیده و سپس وارد اتاقک احتراق می نماید.در نتیجه آلودگی گازهای خروجی اگزوز موتور کاهش پیدا می کند(شکل 30-5) 

 

شکل30-5سیستم کنترل سوپاپ EGR 

1- فیلتر هوا 2-توربو شارژ با انتر کولر 3-4ECU -سوپاپ بازخورانی گازهای اگزوز 5-دریچه 6-سیلندر موتور 7-سوپاپ هوا 8-سوپاپ دود

 

سوپاپ کنار گذار 

هدف از توربو شارژرساندن هوای متراکم به مقدار زیاد برای احتراق کامل سوخت در اتاقک احتراق موتور می باشد.لذا گشتاور بیشتری حتی در دورهای پائین موتور نیز فراهم می شود.برای جلوگیری از افزایش میزان فشار هوای ورودی در دورهای بالای موتور،از سوپاپ کنار گذار استفاده می کنند.این سوپاپ به طور الکتروپنوماتیک باز و بسته شده تا میزان جریان گازهای خروجی اگزوز موتور را که وارد توربین دستگاه توربو شارژمی شود کنترل نماید(شکل 31-5) 

شکل 31-5کنترل میزان جریان خروجی گازهای اگزوز با استفاده از سوپاپ کنار گذار 

شکل 32-5مبادله اطلاعات قسمت های مختلف خودرو با ECUموتور 

لینک های مرتبط:

1- تعمیر انژکتور های کامان ریل موتور پرکینز و کاترپیلار

 

 

 

 

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید