ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

آشنایی کلی با سیستم سوخت رسانی دیزل

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

1-باک سوخت 2- لوله کم فشار 3- پمپ پر فشار 4- لوله پر فشار 5- ریل سوخت 6- انژکتور 7- لوله های برگشت سوخت 8- فیلترسوخت 9- واحد کنترل الکترونیکی( ECU ) 10سنسور فشار 11- پیچ محدود کننده سوخت

همانطور که از شکل 2-2 پیداست کلیه انژکتورها از یک مجرای مشترک ( ریل سوخت ) استفاده می کنند . به این جهت این سیستم را مجرای مشترک نیز می نامند فشار سوخت این مجرا (انباره ) بوسیله سوپاپ کنترل فشار تنظیم می گردد .

5- پمپ سوخت رسانی در سیستم مجرای مشترک

2 - در این سیستم از پمپ های اولیه نوع برقی یا دنده ای برای رساندن سوخت از باک به پمپ پرفشار استفاده میشود.

پمپ برقی داخل باک قرار گرفته و یا در مدار سوخت کم فشار در خارج از باک نصب می شود در هر دو حالت پمپ سوخت را از باک گرفته و پس از عبور از پیش صافی با فشار 6 بار به پمپ پرفشار می رساند .

در این نوع پمپ ها با باز کردن سوئیچ اتومبیل ، پمپ شروع بکار کرده و مقدار سوخت مورد نیاز برای روشن شدن موتور را فراهم می کند . مقدار سوخت تحویلی این پمپ 190 لیتر در ساعت بوده و پس از عبور از فیلتر سوخت را به پمپ پرفشار می رساند .

پمپ دنده ای بوسیله فلنج بر روی پمپ پر فشار بسته شده و حرکت خود را از شافت پمپ می گیرد . بنابر این پمپ وقتی کار می کند که موتور روشن باشد مقدار سوخت تحویلی این پمپ بستگی به سرعت موتور داشته و تا 400 لیتر در ساعت با فشار 7 بار کار می کند . البته پیش صافی داخل باک قرار گرفته ولی فیلتر در مدار سوخت نصب شده است .

در بعضی از اتومبیل ها از هر دو نوع پمپ استفاده می شود . پمپ برقی سوخت مورد نیاز موتور را هنگام استارت زدن برای زود روشن شدن موتور فراهم می کند ( مخصوصاٌ زمانیکه موتور خیلی گر م باشد ) البته مقدار سوخت تحویلی پمپ های دنده ای هنگام داغ بودن موتور بعلت رقیق شدن کمتر می شود .

6-تغییرات سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک در نسل های مختلف

در نسل اول تولید سیستم مجرای مشترک ، فشار ریل سوخت بوسیله سوپاپ کنترل فشار تنظیم می گردید .

بنابر این پمپ پر فشار (1 CP بوش ) حداکثر مقدار سوخت را بدون توجه به سوخت مورد نیاز موتور فراهم کرده و سوپاپ کنترل فشار ، سوخت اضافی را به باک بر می گرداند .

در نسل دوم تولید سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک ، کنترل فشار ریل سوخت بوسیله واحد سنجش انجام می شود ( شکل های 2-3و 2-4 ) البته پمپ پرفشار ( CP3 و 1 CP بوش ) فقط مقدار سوخت مورد نیاز موتور را فراهم می کند . این کار مصرف انرژی پمپ پر فشار را پائین آورده و مصرف سوخت را نیز کاهش می دهد.

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

شکل 2-3 سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک موتور چهار سیلندر ( نسل دوم )

1-پمپ پر فشار( CP2بوش ) با پمپ اولیه سوپلای پمپ و واحد سنجش 2-فیلتر سوخت با جدا کننده آب گرمکن 3- باک سوخت 4- پیش صافی 5- ریل سوخت (انباره ) 6- سنسور فشار ریل سوخت 7- انژکتور سونولوئیدی 8-سوپاپ کنترل فشار 9-عملگرهای الکترونیکی

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

شکل 2-4 سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک موتور 8سیلندر خورجینی با دو ریل سوخت (نسل دوم )

1- پمپ پر فشار ( Cp3 بوش ) با پمپ اولیه دنده ای و واحد سنجش 2- فیلتر سوخت با جداکننده آب گرمکن برقی 3- باک سوخت 4- پیش صافی 5- ریل های سوخت 6- سنسور فشار ریل سوخت 7- انژکتور سونولوئیدی 8- سوپاپ کنترل فشار9- محل توزیع سوخت

در نسل سوم تولید سیستم مجرای مشترک از انژکتورهای پیزو استفاده شده است ( شکل 2-5 ) در بعضی از سیستم های مشترک علاوه بر واحد سنجش از سوپاپ کنترل فشار اضافی نیز استفاده می شود .

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

شکل 2-5 سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک موتور چهار سیلندر با دو عمل گر ( نسل سوم )

1- پمپ پر فشار با واحد سنجش 2- فیلتر سوخت با جدا کننده آب و گرمکن برقی 3- باک سوخت 4- پیش صافی 5- ریل سوخت6- سنسور فشار ریل سوخت 7- انژکتور نوع پیزو 8- شیر برقی تنظیم فشار9- پمپ اولیه برقی داخل باک

7- تغییرات فشار تزریق در نسل های مختلف سیستم مجرای مشترک

در نسل اول فشار تزریق 1400 بار بوده در صورتیکه در نسل دوم این فشار به 1600 بار می رسد .

در نسل سوم به 2200 بار و در نسل چهارم به 2500بار پیش رفته است . در این سیستم جدید پمپ پرفشار مجهز به کنترل جریان سوخت می باشد . بعلاوه این وسیله با واحد سنجش سوخت با هم کار کرده و میزان سوخت تحویلی را بطور دقیق برای نیاز فوری موتور حتی در فشارهای کم نیز فراهم می کند .

بنابر این میزان سوخت تحویلی وفشار همیشه به یک انداز ثابت نگاه داشته شده و در نتیجه بازده موتور را افزایش داده و مصرف سوخت را کاهش می دهد .

8-شمای سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک اتومبیل

در شکل 2-6 کلیه قسمت های تشکیل دهنده سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک موتور دیزل چهار سیلندر اتومبیل نشان داده شده است در ضمن یاد آوری می گردد که بسته به نوع و کار برد آن ممکن است بعضی از قسمتهای سیستم ، تغییراتی داشته باشد .

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل

شکل 6_2شمای سیستم سوخت رسانی مجرای مشترک

نظرات (1)

ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

سلام مرسی از مطالبتون میشه خواهش کنم سیستم سوخت رسانی FH12رو توضیح بدین

2017-08-07 21:18:56

سلام مرسی از مطالبتون میشه خواهش کنم سیستم سوخت رسانی FH12با قدرت موتور۴۲۰ رو توضیح بدید

نظر خود را بنویسید