ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

نکات قابل توجه در سیستم سوخت رسانی دیزل

  سیستم سوخت رسانی دیزل و نکات قابل توجه در آن: 

 سیستم سوخت رسانی دیزل از قسمت های پر اهمیت در پمپ انژکتور و تعمیرو نگهداری موتور دیزلی می باشد.

 سیستم سوخت رسانی دیزل  از این نظر پر اهمیت می باشد سوزن انژکتورخودروهای تجاری در عمر خدماتی  خودبیش از یک بیلیون دفعه باز و بسته می شوند. هم چنین فشار تزریق سوخت در اتاقک احتراق معادل2050بار می باشد(لازم به یاد آوری است که فشار تزریق سوخت انژکتور ها به 2500بار رسیده است).البته فشار 2050بار معادل وزن یک اتومبیل سواری بزرگ بر سطح ناخن دست انسان است. (شکل 17-4)  

مدت زمان تزریق سوخت 1-2میلی ثانیه می باشد(در مدت یک میلی ثانیه ،صدای موج بلند گو فقط 33سانتیمتر است). در ضمن مقدار سوخت تزریق شده در اتومبیل ها یک میلیمتر مکعب در زمان پیش تزریق بوده و 50میلی متر مکعب در زمان تمام بار می باشد.در صورتی که در خودروهای تجاری مقدار سوخت تزریق شده در زمان پیش تزریق 3میلی متر مکعب و 350میلی متر مکعب در زمان تمام بار می باشد. 

لازم به توضیح می باشد که 350میلی متر مکعب تقریباٌ معادل 12قطره درشت باران بوده و 30میلی متر مکعب معادل یک قطره باران درشت است.البته این مقدار سوخت از سوراخی کمتر از 0/25 میلی متر مربع در مدت زمان 2میلی ثانیه با سرعت 2000کیلومتر در ساعت عبور می کند.خلاصی سوزن و نازل در حدود 0/002میلی متر(2میکرون) است. 

البته 30برابر ضخامت موی سر انسان 0/06میلی متر می باشد.لذا با توجه به مطالب فوق طراحی و ساخت سوزن و نازل به فن آوری و تخصص های پیشرفته در رشته های متالوژی ،ساخت تولید و ابزار اندازه گیری دقیق نیازمند است.در ضمن سوزن انژکتور باید در مقابل تنش های ایجاد شده بعلت ضربه های وارده در اثر باز و بسته شدن انژکتور و یا فشار و دمای حاصله از احتراق مقاومت نماید.  

     

    شکل 17-4

 سیستم سوخت رسانی و نازل های سوراخ دار 

این نازل ها در موتورهای دیزل با تزریق مستقیم سوخت بکار میروند.تعداد سوراخ تزریق نازل ها بسته به نیاز اتاقک احتراق با زوایای مختلف طراحی می شوند(شکل18-4) 

قطر سوزن نازل ها بطور معمول 4میلی متر و برای موتورهای بزرگ6-5میلی متر بسته به نوع نازل ها طراحی و ساخته می شوند.همانطوریکه در پیش اشاره شده،در سیستم مجرای مشترک مانند سیستم انژکتورهای واحدی ،نازل و انژکتور یک پارچه بوده و فشار باز شدن سوراخ نازل150-350بار می باشد.  

 

 

شکل18-4 وضعیت قرار گرفتن نازل سوراخ دار در اتاقک احتراق موتور 

1-انژکتور 2-واشرآب بندی 3-نازلA زاویه تمایل انژکتور  Bزاویه پاشش سوخت 

با توجه به شکل 19-4سوراخ های تزریق (6)در قسمت مخروطی نازل (7) قرار گرفته است. 

تعداد و قطر نازل سوخت بستگی به مقدار سوخت تزریقی مورد نیاز موتور ،شکل اتاقک احتراق و چرخش هوا در اتاقک احتراق دارد. 

قطر سوراخ های تزریق نازل ها در داخل کمی بیشتر از قطر آن در بیرون است.نازل ها وظیفه مهمی را در موتور های دیزل بعهده دارند.بطور مثال مدت زمان تزریق و مقدار سوخت تزریق شده نسبت به وضعیت گردش میل لنگ و هم چنین شکل تزریق،تعداد سوراخ ها و پودر شدن کامل سوخت را می توان نام برد. 

شکل 19-4برش طولی نازل سوزن  

بعضی از نازل ها در انتها به صورت نیم کره بوده و به آن فضای مرده نیز گفته می شودو دارای سوراخ های تزریق با طول مساوی هستند(شکل20-4)  

شکل 20-4برش نازل با انتهای کروی و محفظه استوانه ای  

1- شانه نازل 

2-محل جمع شدن سوخت با افشار  

3-سطح تماس سوزن و نازل 

4-نوک سوزن

5-سوراخ تزریق 

6-انتهای دایره شکل نازل 

7-فضای استوانه ای 

8-لبه سوراخ تزریق 

9-انحنا؛ نازل 

10-محل اریب نازل

11-محل نشیمن سوزن 

12-مخروطی سوزن

در فصل دوم این بخش در مورد انواع سیستم سوخت رسانی دیزل ،سیستم سوخت رسانی انژکتور و سیستم سوخت رسانی الکترونیکی موتور دیزل توضیح خواهیم داد 

با ما همراه باشید....

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید