ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

آموزش تعمیر یونیت پمپ های اتوبوس بنز o500 قسمت 1

دمنتاژ کردن سونولویِد یونیت

** نحوه ی باز کردن یونیت پمپ بنز  O 500 به شماره فنی 005   7990414:

unit o 500 training آموزش باز کردن یونیت پمپ بنز

           .  پلیت مربوط را  (1)  به پایه نگهدارنده ی یونیت2)) وصل کنید و آن را محکم کنید(3)

 

                                                                                      یونیت را روی پایه نگهدارنده بگذارید       

  ** نکته **

 

- همانطور که قبلا اشاره شده با ارتباط  دادن پایه (2) پایه ی پشت پوسته یونیت  پمپ باید به طرف هم لیزداده 

.شود  تا به هم وصل شوند

 

باز کردن سونولویید یونیت

  

برای باز کردن یونیت باید مگنت به سمت بالا باشد. 

برای باز کردن پیچ های مگنت باید از پیچ گوشتی مخصوص استفاده کرد 

و نحوه باز کردن باید بصورت اوریب یا عمود به قطعه باشد.

 

 

- پیچ را به سمت بالا باز کنید و و پلیت نگهدارنده ی زیر یونیت پمپ را از یونیت جدا کنید(2)

- و همچنین صفحه ی رویی یونیت رو هم از روی یونیت جدا کنید(1)

 

سونولویید را جدا کنید(1)وصفحه ی میانی هم به همچنین(2) 

  2- اورینگ های صفحه میانی را بیرون آورید 

**.توجه : اورینگ ها بعد از باز کردن باید حتما تعویض شوند

(بیرون آوردن  (سونولوئید والو

 

توجه :

*****از بدنه والو در مقابل اشیاء خارجی مراقبت کنید.*****

.نسل 3 یونیتها با شماره بوش755 007  0414و0414 755 015  نحوه باز کردن سونولوئید کاملا متفاوت میباشد

پیچ گوشتی بدون رزوه مخصوص را در حفره کنار یونیت فرو کنید(برای ثابت نگه داشتن پلیت) (3_

(2)پیچ را از روی صفحه ی آرمیچیر باز کنید_

پلیت را به آرامی بر دارید(1_

**نکته:

 پیچ گوشتی مربوط در محل سوراخ دار پوسته برای ثابت نگه داشتن صفحه قرار دهید(3)

         همانطور که اشاره شده (1) با دقت سیت روی فنر را بطور مستقیم رو به بالا بیرون آورید.        

                       با دقث فنر را در بیاورید(1) و واشر زیر سیت را هم به هم چنین(2)        

 

ادامه مطلب در قسمت 2

Save

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید