ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

انواع ساختار پمپ های دیزل

انواع ساختار پمپ های دیزل

 

  پمپ های دیزل و انواع ساختار آن در پمپ انژکتور ردیفی به ازای هر سیلندر موتور یک جزء از پمپ وجود دارد که شامل یک سیلندر پمپ(بارل) و یک پیستون (پلانچر)است. 

پیستون (یا سوزن) پمپ از طریق یک میل بادامک تعبیه شده داخل پمپ که توسط موتور به حرکت در می آید،در جهت تحویل سوخت (روبه بالا) حرکت می کند و توسط فنر پیستون پمپ (در پایان کورس تحویل) مجدداٌ به عقب باز می گردد. 

مجموعه های پمپ اغلب به صورت ردیفی کنار هم چیده می شوند.کورس پلانچر غیر قابل تغییر و ثابت است برای آنکه تغییر مقدار تحویل سوخت ممکن باشد در پلانچر بریدگی مایلی ساخته می شود ،چنانچه با چرخش پلانچر به وسیله یک میله تنظیم کورس مفید مورد نظر به دست می آید.بین قسمت پرفشار پمپ و ابتدای لوله فشار قوی (که بین پمپ و انژکتور ،سوخت را با فشار فوق العاده زیاد منتقل می کند و از جنس فولاد می باشد)بنابر شرایط تزریق سوپاپهای فشار می نشینند،آنها پایان تزریق را دقیقا تعیین می کنند ،چکه کردن سوزن انژکتور را کاهش می دهند و باعث یکنواختی کار پمپ می شوند. 

پمپ انژکتور ردیفی استاندارد PE: 

شروع تحویل سوخت به وسیله یک سوراخ مکشی تعیین می شود که به لبه بالایی پیستون بسته می شود.یک بریدگی مایل (معروف به هلیکس) که دریچه مکشی را باز میکند،مقدار تزریق را معین میکند.وضعیت قرار گیری میله تنظیم به وسیله یک رگلاتور وزنه ای،خارج از مرکز ویا الکتریکی کنترل می شود. 

پمپ ردیفی با تغییر دهنده کورس(معروف به H-PUMP): 

پمپ ردیفی با تغییر دهنده کورس پلانچر با یک پمپ انژکتور ردیفی معمولی در یک تغییر دهنده کورس که به صورت لغزان روی پلانچر قرار دارد تفاوت دارد.که به وسیله آن (پیش کورس) و به وسیله شروع تحویل سوخت و شروع تزریق از طریق یک تنظیم کننده اضافی می تواند تغییر کند.محل قرارگرفتن ،تغییر دهنده کورس وابسته به چند کمیت مختلف تنظیم می شود پمپ ردیفی انژکتور  H  در مقایسه با پمپ انژکتور ردیفی استاندارد   یک درجه آزادی بیشتر دارد. 

پمپ انژکتور آسیابی (توزیع کننده): 

پمپ های انژکتوری آسیابی یا توزیع کننده یک تنظیم کننده (رگلاتور)دور مکانیکی و یا الکتریکی دارای یک سیستم جابه جاکننده تزریق هستند.آنها فقط یک مجموعه پمپ فشار بالا برای همه سیلندرها دارند.  

پمپ انژکتور آسیابی با پیستون محوری(رفت و برگشتی): 

در پمپ انژکتور آسیابی با پیستون محوری ،یک پمپ پره ای (تیغه ای) سوخت را به داخل فضای پمپ ارسال می کند. یک پیستون توزیع کننده مرکزی (پلانچر)که به وسیله یک صفحه بادامک چرخانده می شود وظیفه تولید فشار بالا و توزیع سوخت به تک تک سیلندرها را انجام می دهد.در زمان چرخش بادامک محرک ،پیستون به تعدادی که سیلندرهای موتور به سوخت نیاز دارند،رفت و برگشت انجام می دهد.برآمدگی های بادامک شکل روی بخش پایینی صفحه بادامک که غلتکهای حلقه غلتکی روی آنها می چرخند و جلو وعقب می روند،علاوه بر حرکت رفت و برگشتی باعث چرخش پیستون هم می شوند.

در پمپ انژکتور آسیابی با پیستون محوری معمولی (رفت و برگشتی)یا نوع  VE  با رگلاتور دور موتور از نوع وزنه ای خارج از مرکز یا دارای تنظیم کننده الکترونیکی یک پولی سرعت متغییر ،کورس مفید را تعیین کرده و مقدار تزریق را اندازه گیری و تقسیم می کند.شروع تحویل سوخت پمپ می تواند توسط حلقه غلتکی با سیلندر زیر (آوانس تزریق) تغییر کند.در پمپ انژکتور آسیابی با پیستون محوری یک شیر مگنتی یا برقی مقدار سوخت را به جای پولی سرعت متغیر تنظیم می کند. سیگنال های فرمان و سیگنال های تنظیم در دو پردازشگر الکترونیکی (پردازشگر پمپ و موتور)پردازش می شوند . 

پمپ انژکتور آسیابی با پیستون شعاعی: 

درپمپ انژکتور آسیابی با پیستون شعاعی یک پمپ پره ای (تیغه ای) سوخت را ارسال می کند.یک پمپ با پیستون شعاعی با صفحه بادامک و دو الی چهار پیستون تولید فشار بالا و ارسال آن را به عهده می گیرد.یک شیر برقی فشار قوی مقدار سوخت قابل تزریق را اندازه گیری و تعیین می کند.شروع تحویل سوخت از طریق چرخش صفحه بادامک با دستگاه آوانس تغییر می کند.همانند پمپ با پیستون محوری که به وسیله همه شیر برقی کنترل می شود ،همه سیگنالهای فرمان و تنظیم در دو پردازنده الکترونیکی (پردازنده موتور و پمپ) پردازش می گردند.دور موتور توسط فرمان محرک ها تنظیم می گردد. 

پمپ های انژکتور تکی یا تک مجموعه ای : 

-پمپ های تکی انژکتوری PF 

-سیستم یونیت انژکتور UIS  

-سیستم یونیت پمپUIS 

-سیستم یونیت پمپ UPS  

سیستم انژکتوری ذخیره ای 

-سیستم ریل مشترک COMMON RAIL: 

در سیستم انژکتوری ذخیره ایی سیستم تولید فشار بالا و تزریق از هم جدا شده اند.فشار تزریق مستقل از دور موتور و مقدار سوخت و قابل تزریق ایجاد می شود و در درون ریل (ذخیره کننده سوخت) آماده قرار می گیرد.لحظه تزریق و مقدار آن در پردازشگر الکترونیکی محاسبه می شود و توسط انژکتور (واحد تزریق) در هر سیلندر موتور و از طریق شیر برقی کنترل شونده به مصرف می رسد.

 

لینک مرتبط:

1- ساختار یونیت پمپ

 

 

 

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید