تجهیزات و دستگاه های تعمیر دیزل :

دستگاه EPS815 به همراه KMA

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش
تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش

ابزار CRS845 و CRI846 برای تنظیم پمپ و انژکتور کامان ریل

ابزار CAM BOX جهت تست پمپچه های UP_UL

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش
تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش

ابزار VPM844 جهت تست و تنظیم پمپ های سری VP29/30/44

تجهیزات تست و تنظیم VE-EDC (آسیابی برقی)

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش
تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش

تجهیزات تست و تنظیم PE-EDC

دستگاه عیب یاب MAN, inline5(cummins), KTS بوش جهت دیاگ موتور

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش
تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش

اشتراک نرم افزار ESI{tronic} (A/C9K/Z/ZW/D/W)

دستگاه اولتراسونیک جهت ششتشو پمپ

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش