دوره های آموزشی تکنیک دیزل بوش

مباحث فنی مرکز آموزش :

دوره های آموزشی اشکال زدایی (Trouble Shooting).

دوره های آموزشی تعمیر و نگه داری سیستم های سوخت رسانی.

دوره های آموزشی پمپ ، انژکتور و پمپچه های نوع A/P/PEEDC/VE/VEEDC/CP/CRI/UI/UP.

تماس با ما...

تعمیرگاه تخصصی دیزل بوش