ثبت شرکت | ثبت برند | صورتجلسه تغییرات

پمپ انژکتور ردیفی با کنترل الکترونیکی PE

  پمپ انژکتور ردیفی با کنترل الکترونیکی شبیه به پمپ ردیفی معمولی می باشد با این تفاوت که در این سیستم می توان PEمقدار و زمان سوخت را به کمک سیستم الکترونیکی کنترل کرد.

سیستم پمپ انژکتور ردیفی با کنترل الکتریکی به دو صورت زیر می باشد:

1_پمپ انژکتوری ردیفی

2_پمپ انژکتور ردیفی با کنترل غلافی

3_کنترل الکترونیکی پمپ انژکتور ردیفی

این سیستم از سه قسمت تشکیل شده:

حس گرها شامل:

1_حس گر دور پمپ:این حسگر از نوع القایی می باشد و در آخر پمپ قرار دارد و دور پمپ را به(ECU)اطلاع می دهد.

2_حس گر فشار هوای ورودی

3_حس گر درجه حرارت

4_حس گر پدال گاز

2_واحد کنترل الکترونیکی(ECU)

3_عمل کننده سولنوئیدی:به صورت مستقیم به پمپ وصل است و حرکت خطی آن می تواند شانه را تغییر دهد.هنگامی که جریان برق از سولنوئید قطع میشود،یک فنر به شانه کنترل در سمت خاموش نیرو وارد میکند که سبب قطع شدن جریان سوخت به موتور میشود.اما وقتی سولنوئید برق دار شد،نیروی در سمت مخالف نیروی فنرشانه وارد می کند.با ازدیاد این نیرو که همراه با افزایش جریان برق بطور مداوم تغییر میکند و مقدار سوخت تزریقی را بین مقادیر صفر و حداکثر تنظیم میکند.

بنابرتقاضای موتور های گوناگون که دارای بازده قدرت مختلف و طرح های مختلف از نظر محفظه احتراق می باشند پمپ های گوناگونی طرح و ساخته می شود.اگرچه اساس کارانواع گوناگون مشابه است ولی گنجایش کار آنها کاملا(CYL/10KW)تا یکسان نیست موتورهای دیزل دارای قدرتی بین (CYL/200KW)کیلووات بر سیلندر می باشند و برای مصارف زیر ساخته می شوند:

کامیون ها _اتوبوس ها_سواری ها_تراکتور ها_ماشین های کشاورزی_ماشین های ساختمانی و حفاری _لودرها_بلدوزرها_صنایع دریایی_موتورهای جرثقیل سقفی_موتورهای مولد الکتریکی و تاسیسات کامپیوتری و ایمنی بانکها و یا تاسیسات بیمارستان ها که بطور مداوم کار می کنند.

پمپ انژکتور ردیفی با کنترل الکتریکی

به صورت کامل پمپ های ردیفی

در دونوع(PE)و(PF)دسته بندی میشوند:

(E)_یعنی پمپی که(PE)دارای میل بادامک (P)است.

(F)_یعنی پمپی که(PF)بدون بادامک(P)است.

پمپ های نوع(PE)

در سری پمپ های میل بادامک دار دو دسته پمپ وجوددارد که دسته اول را با (A)و(M)و(ZW)ودسته دوم را با (P)و(A)و(A)مشخص می کنند.قسمت(CW)پمپ نوع(MW)و قسمت(A)پمپ نوع(P)می باشد.

تفاوت های اساسی بین پمپ ها 

1_در پمپ(A)بارل از جهت بالا به همراه پالنجر در محفظه آلومینیومی پمپ قرار می گیرد و بوسیله نیروی نگهدارنده سوپاپ فشار که از بالابه آن وارد می شود در داخل کانال مکشی پمپ مستقر می گردد.

برای آب بندی سطوح بالایی بارل و نگهدارنده سوپاپ فشار از واشری که روی سوپاپ فشار جای دارد است استفاده می شود. فشار تزریق در پمپ های (M)حدود(400)و در پمپ های (A) به حداکثر (600) می رسد، بنابراین باید آب بندی کاملی در بالای بارل و نگهدارنده سوپاپ فشار بوجود آید.

پمپ های (A)در موتورهایی مصرف می شود که دارای قدرتی معادل(CYL/Kw)باشند.

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل یکی از اثر گذار ترین فاکتور ها بر نحوه عملکرد موتورهای دیزل و ساز و کار احتراق در سیلندر موتور و در نهایت آلاینده های آن می باشد .

مقصود ما در این تحقیق ارزیابی مقایسه ای فنی اثر دو نوع انژکتور ردیفی و آسیابی که دارای در بار کامل است.فشار تزریق سوخت گوناگونی می باشند بر پارامتر های عملکردی و آلایندگی موتور دیزل تزریق پمپ ها متفاوت باشند روی پارامترهای عملکردی موتور(توان،گشتاورو مصرف سوخت ویژه)،احتراق(تاخیر در اشتعال ،مدت زمان احتراق ،کسر جرم سوخته شده)و آلایندگی موتور مسلما اثرگذار خواهد بود.

هرچه فشار پمپ زیادباشد فشار تزریق سوخت در حین پاشش زیادتربوده و در نتیجه نفوذ سوخت به داخل هوای محفظه احتراق بیشتر،اتمیزاسیون بهتر و به تبع آن تاخیر در اشتعال کمتر می گردد که مدت زمان تاخیر در اشتعال مهمترین پارامتر اثرگذار روی فرآیند احتراق و احتراق هم ثر گذار برروی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل می باشد.

از این جهت در کار تحقیقاتی حاضر ،به تست های عملکردی و آلایندگی انجام شده روی موتور دیزل در بخش تحقیقات مهندسی شرکت موتورسازان،و همچنین باتوجه به تحلیل آماری صورت گرفته داده هایکشاورزی و با آزمایش فاکتور ریل بر پایه طرح کامل تصادفی با دو عامل نوع پمپ(دوسطح)و عامل دور موتورو شش متغیر وابسته با سه تکرار،بارسم نمودار های مقایسه ای توان گشتاور و مصرف سوخت ویژه ترمزی به بررسی تاثیر هر یک از این پمپ انژکتورها و دور موتور و همچنین تاثیرات متقابل دور موتور و دو نوع پمپ انژکتور بر نحوه عملکرد موتور پرداخته شده است.

ایضا با رسم نمودار های میله ای برای آلاینده ها به بررسی تاثیر استفاده از پمپ انژکتور ردیفی به جای پمپ انژکتور دوار در بر آلاینده های منتشره از موتور پرداخته شده است.نتیجه حاصل از تحلیل آماری داده های حاصل از آزمایش موتوردیزل بر مقدار گشتاور و مصرف سوختویژه ترمزی دارد.

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید